четвер, 20 листопада 2014 р.

МОДУЛЬ 11

З усього того, чому я навчалася на цьому тренінгу, на мою думку, найефективніше для навчання моїх учнів буде створення та використання презентацій, спілкування на форумі, написання публікацій.
Завдяки тренінгу я удосконалила свої знання по створенню презентацій і публікацій та роботі в мережі Інтернет, які допоможуть мені в подальшому більш ефективно та цікаво співпрацювати з учнями.


МОДУЛЬ 10


Цей модуль допоміг мені з'ясувати мою роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів,а
 саме: як можна ефективно використовувати комп'ютерні технології для підримки та оцінювання навчання учнів. Потрібно завжди спонукати учнів до використання комп'ютерних технологій на уроках.

Цей модуль допоміг мені визначити роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів та показав, як правильно будувати співпрацю з учнями і надавати їм допомогу.


середа, 19 листопада 2014 р.

МОДУЛЬ 9Цей модуль допоміг мені зробити такі висновки щодо того, як учні можуть самі спрямовувати себе у навчанні та про роль і місце диференційованого навчання - задовольняються навчальні потреби учнів, підвищується мотивація навчання, покращуються їхні оцінки.


Опрацювавши Модуль 9, я дізналася, як можна ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для підтримки та оцінювання навчання учнів та як я можу допомогти своїм учням стати успішними в навчанні.
- проаналізувати шляхи здійснення диференційованого навчання учнів
- створити інструмент для підсумкового оцінювання. 
Створювала документи, які допоможуть учням під час виконання проекту самоспрямовувати свою діяльність. Це дозволить уміло направляти дітей під час навчання. Однозначно, що ці вміння учні зможуть сформувати не за один проект.
Матеріали даного модуля допомогли мені усвідомити роль і місце диференційованого навчання;

МОДУЛЬ 8

Цей модуль допоміг мені обдумати, що означає "оцінювання, зосередженне на потребах учнів", а саме: спроектувала свою систему оцінювання та скористалася засобами оцінювання проектів програми INTEL "Навчання для майбутнього". Доопрацювала план оцінювання та осмислела,  яким чином створення системи формуючого оцінювання допоможе мені покращити навчальний процес та досягнути поставлених навчальних цілей.
У модулі 8 ми дізнались про те, як можна використовувати засоби оцінювання для діагностики рівня розвитку в учнів навичок ХХІ століття, навичок мислення вищих рівнів та для оцінювання засвоєних учнями знань упродовж проекту. Матеріали даного модуля допомогли мені  проаналізувати систему власного оцінювання, визначити те, як учні проводять самооцінювання. Я також переглянула, та по новому оцінила приклади учнівських робіт. А також з'ясувала, яким чином створення системи формуючого оцінювання допоможе мені покращити навчальний процесМОДУЛЬ 7


Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, як можна використати Інтернет у навчанні учнів, створити та оцінити приклад учнівської презентації, публікації, вікі-статті або блогу.


Модуль 7 дозволив мені втілитись у роль учня. Ця роль дозволила мені дізнатися наскільки зрозумілі цілі та задачі, які були сформульовані у попередніх модулях - є реальними доступними для учнів. В якості учня я зробила приклад учнівської публікації. Цей приклад був спрямований на досягнення навчальної цілі. В подальшому треба переходити до крітерій оцінювання учнівських робіт.МОДУЛЬ 6


На даному тренінгові учасники обговорили проблеми безпеки учнів в Інтернеті та запланували,як будуть використовувати Інтернет для співпраці та спілкуванні при виконанні завдань проектів. переглянули план вивчення теми, внесли до нього зміни.
Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання сервісів Веб 2.0 щодо спілкування та співпраці у навчанні моїх учнів, а саме:
- полегшити пошук інформації стосовно свого дослідження;
- полегшити оцінювання їх діяльності та об'єктивність;
- поділитись з оточуючими результатами власного дослідження та оцінити результати досліджень однодумців та інших учасників проекту.


пʼятниця, 14 листопада 2014 р.

МОДУЛЬ 5


Цей модуль допоміз мені поміркувати про те, які зміни може внести використання Інтернет-ресурсів у процес навчання моїх учнів, а саме: учасники представили та обговорили свої презинтації. Розглянули шляхи ефективного пошуку та оцінювання Інтернет-ресурсів для проведення досліджень та навчилися правильно використовувати ці ресурси, дотримуючись закону про авторські права. Осмислели те, чого начилися в цьому модулі. Запланцвали  як будемо використовувати Інтернет для співпраці та комунікації в проектах.

Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання Інтернет-ресурсів у процес навчання моїх учнів, а саме: 
- полегшити роботу над проектом; 
- ділитися результатами дослідження та спілкуватися з іншими учасниками проекту;
- дізнаватися про результати досліджень інших учнів.


МОДУЛЬ 4


Цей модуль допоміг меня уточнити Основні запитання проекту та обдумати оцінювання учнів в проекті, а саме: ми розпочали процес планування вивчення обраної теми. Виходячи з вимог стандартів та навчальних програм, встановили навчальні цілі та важливі поняття обраної теми, від яких сформулювали основні запитання, що формують зміст проекту. Склала перший варіант плану оцінювання учнів з обраної теми, а потім створила засоби оцінювання, які допоможуть визначити навчальні потреби учнів та оцінити їх знання та вміння до початку виконання проекту.

Цей модуль допоміг мені уточнити Основні запитання проекту та продумати оцінювання учнів в проекті, а саме записати види, методи та інструменти оцінювання ,створити опитувальник та зробити діаграму учнівських досягнень, спланувати перше обговорення проетку та створити вступну презентацію для учнів.

вівторок, 11 листопада 2014 р.

МОДУЛЬ 3


Цей модуль допоміг мені з'ясувати,як можна викоистати навчальні досліження в проектах  та зрозуміти призначення Основних запитань проекту, а саме: обговорили з учасниками тренінгу навчальні теми для створення Портфоліо з використанням методу проектів, сформулювали навчальні цілі, що базуються на освітніх стандартах та навичках мислення вищих рівнів. Сформулювали завдання та основні питання для виконання досліджень учнів у проектній діяльності. створили електронну таблицу з даними та відповідною діаграмою про результати опитування щодо обраної теми. 


Цей модуль допоміг мені з’ясувати, як можна використати навчальні дослідження в проектах, а саме:  
- як поставити правильно ключові; 
- тематичні;
- змістовні запитання; 
- визначення ролей учнів при вивченні теми.

МОДУЛЬ 2

Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме як я можу залучити учнів до навчального процесу, зацікавити їх та як ся можу використати цей метод в своїй діяльності, як краще спланувати свою діяльність та діяльність учнів.

МОДУЛЬ 1


Цей тренінг допоміг мені зрозуміти цілі,які були поставлені перед нами.Та сформулювати власні завдання.Провести рефлексію власого навчання.
Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме:
- ознайомитися з методом проектів;
- навчитися планувати свою діяльність;
- творчо ставитися до викладання;

- більше використовувати метод проектів та ІКТ на власних уроках